سامانه هوشمند مدیریت نوبت دهی و بارگیری

کارفرما : شرکت پتروشیمی شیراز

عنوان پروژه : طراحی و توسعه نرم افزار سامانه هوشمند مدیریت نوبت دهی و بارگیری

سال تولید : 1392

به سفارش : شرکت اندیشه نگار آریان

زبان ها : فارسی

پلتفرم ها : ویندوز

اجرا شده در : 

   - شرکت پتروشیمی شیراز

تکنولوژی های بکار رفته : 

C# .net, SQL Server, DevComponents 

تصاویر

برچسب ها

پتروشیمی پتروشیمی شیراز نوبت دهی بارگیری نرم افزار