اتوماسیون گزارش اضافه کاری و ماموریت

کارفرما : کمیته امداد امام خمینی استان فارس

عنوان پروژه : طراحی و توسعه اتوماسیون گزارش اضافه کاری و ماموریت

سال تولید : 1393

زبان ها : فارسی

آدرس : شبکه داخلی سازمان

تکنولوژی های بکار رفته : 

ASP.net C# , SQL Server , Html 5 

تصاویر

برچسب ها

سازمانی پرتال اتوماسیون اضافه کاری کمیته امداد فارس شیراز وب وب سایت